Jdi na obsah Jdi na menu

Byla vytvořena společná expertní skupina pro kvalitní a bezpečné fotokatalytické aplikace

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Bezpečné využití fotokatalytických aplikací TiO2

 

Odborníci a zástupci oborových asociací se dohodli na spolupráci pro zajištění bezpečných                  a efektivních fotokatalytických aplikací, které obsahují nanočástice oxidu titaničitého.

 

V únoru a březnu tohoto roku se rozvířila v médiích a na sociálních sítích debata o efektivnosti                     a bezpečnosti aplikací fotokatalytických nástřiků ve školkách a školách v Prostějově. Řada rodičů                      i zastupitelů vyjádřila své obavy o bezpečnost použitých produktů a pochybnosti o jejich účinnosti.

 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF), která sdružuje vědce, odborníky i firmy spojené s oborem fotokatalýzy, se proto rozhodla zorganizovat informativní jednání o využívání výrobků na bázi oxidu titaničitého ve školních zařízeních. Jednání se dne 12. 5. 2021 zúčastnili zástupci  ČSAF - Mgr. Pavel Šefl (předseda), Ing. Jan Procházka, Ph.D. (člen představenstva, odborník na materiály a bezpečnost) a Michal Bareš (člen představenstva), Svazu chemického průmyslu ČR - Ing. Ivan Souček, Ph.D. (ředitel) a Ing. Alena Krejčová (odborník na chemickou legislativu), Asociace nanotechnologického průmyslu ČR – Ing. Mgr. Jiří Kůs (předseda výkonné rady) a Ing. Ladislav Torčík (místopředseda výkonné rady), Ing. Ladislav Novák, Ph.D., předseda České technologické platformy pro udržitelnou chemii a dále autoři "Společného expertního stanoviska k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních/školních zařízeních,      a v dalších vnitřních prostorech budov" Ing. Eduard Ježo, Ph.D. (ZÚOVA – Zdravotní ústav Ostrava (ředitel)), RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. a RNDr. Lenka Pekařová (SZÚ-Státní zdravotní ústav) a prof. Mgr. Jana Kukutschová, PhD. (VŠB – Technická univerzita Ostrava (prorektorka pro vědu a výzkum)).

Cílem jednání bylo dosáhnout nastavení pravidel pro využívání fotokatalytických aplikací, především v souvislosti s řešením otázek jejich účinnosti a bezpečnosti.

Byla dosažena dohoda o:

 

  • spolupráci v oblasti testování a certifikace fotokatalytických produktů a jejich aplikací v rámci certifikačního systému ČSAF a to jak z hlediska účinnosti, tak i z hlediska bezpečného použití. Cílem této spolupráce je stanovit pravidla/kritéria pro kvalitní a bezpečně použitelné výrobky a postupy jejich aplikace a stanovit základní pravidla pro jejich používání.
  • Bylo dohodnuto vytvoření společné expertní skupiny (tvořené zástupci na jednání přítomných organizací a institucí), která bude spolupracovat v otázkách posuzování konkrétních fotokatalytických výrobků, při případném zdokonalování certifikačního systému a při prosazování dohodnutého přístupu k fotokatalytickým aplikacím (dále jen Expertní skupina).
  • Expertní skupina bude poskytovat bezplatně poradenskou činnost, včetně odborných posouzení k použití konkrétních fotokatalytických výrobků. Odborná posouzení budou formulována na základě konsenzu všech členů této skupiny.

 

Nově vzniklá expertní skupina, certifikační program a od 12. 6. 2021 nabízené poradenské služby prakticky již dnes dávají uživatelům možnost vybrat si fotokatalytické produkty a jejich aplikace tak, aby měli jistotu, že bude chráněno ošetřených prostor a zajištěno smysluplné vynaložení jejich finančních prostředků.

 

 

V Praze dne 21. května 2021

 

Tiskovou zprávu vydala Společná expertní skupina pro bezpečné a efektivní fotokatalytické aplikace s TiO2.

 

 

Mgr. Pavel Šefl

Koordinátor Expertní skupiny

e-mail: predseda.csaf@fotokatalyza.org

tel.: +420 724 339 369